תנועות נוער

           רכזות הסניף- אמרי יצחק- רכזת הדרכה 054-6792040
 

          רכזת הקן- אור רצבי 0527344505
 

  • בני עקיבא-

          רכזת הסניף-הלל 054-8373482
 

          רכזת הסניף - ענבר 054-7827610
 

  • נוער תלם